juli 2020

Wie kan er deelnemen?  Wat zijn de risicogroepen?

Bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren vanuit het recht op spelen, op vrije tijd, participatie en engagement mee kunnen deelnemen aan jeugdactiviteiten zoals speelpleinwerk. Het is wel van belang dat we bepaalde risicogroepen ook beschermen zodat we geen gezondheidsrisico’s nemen.

Risicogroepen: Experten schuiven een lijst met risicogroepen naar voor. Indien een kind/jongere deel uitmaakt van een risicogroep hebben ouders de verantwoordelijkheid om op de medische fiche aan te geven of de ziekte/aandoening onder controle is (bv. met medicatie). Bij twijfel zal er voorafgaandelijke toestemming van de huisarts nodig zijn om te kunnen deelnemen aan het aanbod.
We communiceren de lijst naar de ouders zodat jullie zelf de inschatting kunnen maken of je kind al dan niet kan komen naar Bos en Hei. Bij twijfel raadpleeg je best de dokter.

Lijst met risicogroepen:
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf

Kinderen en jongeren die ziek zijn of waren (symptomen in de voorbije 5 dagen) kunnen niet deelnemen aan het aanbod.
Gelieve je kind dus niet naar Bos en Hei te sturen als hij/zij één van volgende symptomen vertoont (heeft):
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Het+coronavirus.pdf

Inschrijven

De online inschrijvingen zijn gesloten. U kan enkel nog inschrijven op het speelplein zelf, telkens een week op voorhand. Dus voor de eerste week van juli kan je niet meer inschrijven.

Praktische richtlijnen

 • Onze werking gaat nog steeds door op de scoutslokalen, Putsebaan 171/1 in Zandvliet.
 • De start is op maandag 6 juli (en niet op 1 juli zoals andere jaren) en de laatste dag is op vrijdag 31 juli.  Zo hebben we 4 volledige weken.
 • Wij hebben gekozen om ter plaatse 2 bubbels van 50 personen (kinderen + animatoren) te maken die fysiek van elkaar gescheiden zullen worden met aparte toegangen, sanitair, eetruimtes, binnenruimtes en buitenruimtes.
 • Deze bubbels zullen bestaan uit een mix van 3 tot 12 jarigen, dus voor kinderen geboren tussen 1/1/2008 en 31/8/2017.
 • Dit jaar zal er dus geen speelpleinwerking zijn voor de + 12 jarigen omwille van de strengere maatregelen die voor hen gelden.
 • Per bubbel zullen we nog steeds met leeftijdsgroepen werken en activiteiten op maat aanbieden.
 • Per bubbel is het niet nodig een mondmasker te dragen en hoeft er geen rekening gehouden te worden met de 1,5m afstand.  Uiteraard dragen we in de mate van het mogelijke wel zorg voor de hygiëne.
 • Kinderen moeten per week in dezelfde bubbel blijven.  Zij mogen in één week geen 2 activiteiten/bubbels mixen.  Dus als uw kind in een bepaalde week naar Bos en Hei komt, mag het in diezelfde week niet aan een andere activiteit (van bv. de A-kaart) deelnemen.  U moet dus per week voor het één of voor het ander kiezen.
 • Hierdoor willen we vragen om zo veel mogelijk per volle week in te schrijven.  Als uw kind bv. alleen op dinsdag en donderdag naar Bos en Hei komt, mag zijn/haar plaats, de andere dagen van de week, niet door een ander kindje ingenomen worden en blijft die plaats leeg.  We mogen nu eenmaal niet meer dan 50 verschillende personen in een bubbel toelaten.
 • Kinderen worden maximaal met broertjes en zusjes in 1 bubbel geplaatst.  We zullen ook in de mate van het mogelijke rekening houden met vriendjes.  U zal deze kunnen opgeven op het inschrijvingsformulier.
 • Ook de animatoren zullen een vaste ploeg per bubbel per week vormen.
 • We zullen dit jaar GEEN warme middagmaaltijd aanbieden.  Kinderen dienen zelf van thuis een lunchpakket mee te brengen.  Graag ook een gevulde drinkbus meegeven.  Deze zal door ons bijgevuld worden wanneer ze leeg is.
 • Voorlopig hebben we beslist om op 31 juli niet naar de Lilse Bergen te gaan en zal dit dus een extra dag op het speelplein zijn.  Misschien dat dit nog kan wijzigen, maar momenteel staat dit niet op onze agenda.
 • De dagprijs bedraagt 9 euro per dag + éénmalig 10 euro per kind voor de verzekering. Wij kunnen onze dagprijs aanhouden t.o.v. vorig jaar door enerzijds de warme maaltijd die wegvalt en anderzijds de extra maatregelen en voorzieningen die er dan weer bij komen.
 • Er worden geen gelden terugbetaald tenzij u een doktersbriefje heeft.
 • We kijken naar een maximale bezetting van onze bubbels.  We doen ons best om zo veel mogelijk kinderen een plaats te geven op Bos en Hei, maar we kunnen niets beloven.
 • Tenslotte: Vermijd ook privé – in de week dat uw kind naar Bos en Hei komt –  contact met kinderen van een andere bubbel of volwassenen.  Zo beperken we de kans op besmetting op ons speelplein.

Op het speelplein zelf – voor de ouders

 • Elke bubbel heeft een aparte in- en uitgang. Gelieve uw kind ineens bij de juiste ingang af te zetten en op te halen.
 • Ook de parking zal in 2 gedeeld worden met aparte toegangen voor de verschillende bubbels.
 • Ouders mogen het terrein niet betreden dit jaar en zullen achter de nadarhekken moeten blijven.
 • Er zal iemand van de hoofdleiding vooraan aanwezig zijn waarbij u eventueel terecht kan.
 • Te allen tijde moeten ouders 1,5m afstand houden op de parking of naar de animatoren en andere kinderen toe (of een mondmasker dragen).

Mocht u na het lezen van deze richtlijnen nog vragen hebben, contacteer ons dan gerust via speelpleinbosenhei@gmail.com